Naleziště astrofyt jsou ve východním a severovýchodním Mexiku ve státech Coahuila, Sant Luis Potosí, Nuevo Leone, Mexico, Tamaulipas a v Texasu. Zde rostou v roklích a údolích západních svahů Sierra Madre Oriental a v přilehlých oblastech Centrální náhorní plošiny. Pás nalezišť začíná severně od Ciudad de Mexico a táhne se až k hranicím s USA. Astrofyta rostou v náplavech a v puklinách vápencových zvětralých hornin, případně v jílech a spraších. Menší druhy obsazují místa přistíněná křovinou vegetací. Občas rostou v řadě podél mravenčích cestiček z mravenci poztrácených semen. Velké A. ornatum obsazuje i exponované místa na skalních výchozech, svazích a lavicích. S výškou až 2 m je významným krajinným prvkem. Vystupuje až do 3 000 m n. m. Jednotlivé taxony rostou na oddělených nalezištích, avšak společně se zástupci ostatních rodů kaktusů, sukulentů a xerofytní vegetace jako jeAgave, Nolina, Bursera, Hechtia, Jatrophaakácie apod.

Zcela odděleně od ostatních horských astrofyt roste A. asterias na nízkých pahorcích ve státě Tamaulipas na severovýchodě Mexika. Zde obsazuje náplavy z oblázků a rozpadlých hornin pod akáciemi v nízkých lesích. Několik lokalit zasahuje až do Texasu. Oblast je celoročně teplá s úhrnem srážek nad 700 mm/rok. Je dobře zemědělsky využitelná, proto je ohrožena celková existence lokalit.

Všechny druhy se považují za vápnomilné.

X          Astrophytum  alacriportanum (Backeb. & Voll) Halda & Malina = Frailea alacriportana
X          Astrophytum  albiareolatum (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea pumila subs. albiareolata
X          Astrophytum  albicolumnare (F.Ritter) Halda & Malina = Frailea pygmaea subs. albicolumnaris
X          Astrophytum  albifuscum Halda & Malina = Frailea albifusca
X          Astrophytum asperispinum (F.Ritter) Halda & Malina = Frailea pygmaea subs. asperispina
            Astrophytum asterias (Zucc.) Lem.
            Astrophytum asterias var. asterias Frič = Astrophytum asterias
            Astrophytum asterias f. aurea hort. = Astrophytum asterias
            Astrophytum asterias f. cristatum hort. = Astrophytum asterias
X          Astrophytum asterias var. magnipunctatum Frič = Astrophytum asterias
X          Astrophytum  asterias f. multicostatum hort. = Astrophytum asterias cv. Taryo Kabuto
X          Astrophytum asterias var. multipunctatum Frič = Astrophytum asterias
X          Astrophytum asterias var. nudicarpa Frič = Astrophytum asterias
            Astrophytum asterias var. nudum Y.Itô = Astrophytum asterias
            Astrophytum asterias var. nudum f. aurea hort. = Astrophytum asterias
            Astrophytum asterias var. nudum f. cristata hort. = Astrophytum asterias
            Astrophytum asterias var. nudum f. rubra hort. = Astrophytum asterias
            Astrophytum asterias var. nudum f. variegatum (Orange-Red type) hort. = Astrophytum asterias cv. Ruri Kabuto Nisiki (Orange-Red)
            Astrophytum asterias var. nudum f. variegatum (Yellow type) hort. = Astrophytum asterias cv. Ruri Kabuto Nisiki (Yellow)
            Astrophytum asterias var. nudum cv. Five Ribs
            Astrophytum asterias var. pentagona hort. = Astrophytum asterias cv. Goryo Kabuto (Five Ribs)
            Astrophytum asterias f. proliferum hort. = Astrophytum asterias
X          Astrophytum asterias var. pubescente Y.Itô = Astrophytum asterias
            Astrophytum asterias var. roseiflorum Frič = Astrophytum asterias
X          Astrophytum asterias var. seminuda Frič = Astrophytum asterias
X          Astrophytum asterias var. striatipetalum Y.Okomura & Y.Itô = Astrophytum asterias
X          Astrophytum asterias f. variegatum = Astrophytum asterias cv. Nisiki
            Astrophytum asterias cv. Akabana
            Astrophytum  asterias cv. Alps Super Kabuto = Astrophytum asterias cv. Alpus
            Astrophytum asterias cv. Alpus
            Astrophytum asterias cv. Big Super = Astrophytum asterias cv. Superkabuto Snow Type
X          Astrophytum asterias cv. Ekubo Kabuto
            Astrophytum asterias cv. Elephant Skin
            Astrophytum  asterias cv. Five Ribs = Astrophytum asterias cv. Goryo Kabuto (Five Ribs)
            Astrophytum asterias cv. Five Ribs + Ruri + Fukuryiu + Ooibo = Astrophytum asterias cv. Goryo Kabuto (Five Ribs) + Ruri + Fukuryiu + Ooibo
            Astrophytum asterias cv. Fukuryiu
X          Astrophytum asterias cv. Gelbe Bluete
            Astrophytum asterias cv. Godzilla
X          Astrophytum asterias cv. Golden kabuto
            Astrophytum asterias cv. Goryo Kabuto (Five Ribs)
            Astrophytum asterias cv. Goryo Kabuto (Five Ribs) + Ruri + Fukuryiu + Ooibo
            Astrophytum asterias cv. Hakuun
X          Astrophytum asterias cv. Hakuun forma prolifera
X          Astrophytum asterias cv. Hanaizumi
            Astrophytum asterias cv. Hanazono
            Astrophytum asterias cv. Hanazono Star Type = Astrophytum asterias
X          Astrophytum asterias cv. Ibosaki Kabuto
            Astrophytum asterias cv. Ikaryoko
X          Astrophytum asterias cv. Kigan Kabuto
            Astrophytum asterias cv. Kikko
            Astrophytum asterias cv. Kikko Lizard Skin
            Astrophytum asterias cv. Kikko Nudum
            Astrophytum asterias cv. Kikko Nudum f. aurea
            Astrophytum asterias cv. Kikko Nudum violet
X          Astrophytum asterias cv. Kiku Kabuto
            Astrophytum  asterias cv. kitsuko = Astrophytum asterias cv. Kikko
            Astrophytum  asterias cv. Kitsukow = Astrophytum asterias cv. Kikko
X          Astrophytum asterias cv. Kofuki Kabuto
X          Astrophytum asterias cv. Koo-yo
            Astrophytum asterias cv. Line Areoles = Astrophytum asterias cv. Rensei
            Astrophytum asterias cv. Mamma Kikko
X          Astrophytum  asterias cv. Marble = Astrophytum asterias cv. Nisiki
X          Astrophytum asterias cv. Mirakuru Kabuto
X          Astrophytum asterias cv. Mottles
X          Astrophytum asterias cv. Multipunctata = Astrophytum asterias cv. Nohakuten Kabuto
            Astrophytum asterias cv. muscle
            Astrophytum asterias cv. muscle cristatum
X          Astrophytum asterias cv. Musha Kabuto
X          Astrophytum asterias cv. Nisiki
X          Astrophytum asterias cv. Nohakuten Kabuto
X          Astrophytum asterias cv. Ohkan Kabuto
            Astrophytum asterias cv. Ooibo + Ruri (nudum) Kabuto
            Astrophytum asterias cv. Ooibo Kabuto
X          Astrophytum asterias cv. Rasen Kabuto
            Astrophytum asterias cv. Rensei
            Astrophytum asterias cv. Rote Bluete = Astrophytum asterias cv. Akabana
            Astrophytum asterias cv. Ruri Kabuto = Astrophytum asterias var. nudum
            Astrophytum asterias cv. Ruri Kabuto Nisiki (Orange-Red)
            Astrophytum asterias cv. Ruri Kabuto Nisiki (Yellow)
X          Astrophytum asterias cv. Sakata Kabuto
X          Astrophytum  asterias cv. Shinshowa Kabuto = Astrophytum asterias cv. Showa Kabuto
X          Astrophytum asterias cv. Showa Kabuto
            Astrophytum asterias cv. Star Type
            Astrophytum asterias cv. Super Hanazono
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto + Ooibo
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto + Rensei (Line Areoles)
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto f. cristata
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto f. monstruosa
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto f. prolifera
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto f. prolifera cristata
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Five Ribs
            Astrophytum  asterias cv. Superkabuto Fly's-wings type = Astrophytum asterias cv. Superkabuto V type
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Snow Type
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Snow Type f. cristata
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Snow Type f. monstruosa
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Star Type
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Star Type + Snow type
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Star Type + V Type
            Astrophytum  asterias cv. Superkabuto Tiger = Astrophytum asterias cv. Superkabuto V type
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto V type
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto V type f. cristatum
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Yellow Dots Type
            Astrophytum asterias cv. Superkabuto Zebra type = Astrophytum asterias cv. Superkabuto V type
X          Astrophytum asterias cv. Syowa Kabuto = Astrophytum asterias cv. Showa Kabuto
X          Astrophytum asterias cv. Taryo Kabuto
X          Astrophytum asterias cv. Wakareryu
            Astrophytum  asterioides (Werderm.) Halda & Malina = Frailea castanea
X          Astrophytum  aureinitens (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea pygmaea subs. aureinitens
X          Astrophytum  aureispinum (F.Ritter) Halda & Malina = Frailea pygmaea subs. aureispina
            Astrophytum aureum W.Haage = Astrophytum capricorne var. aureum
            Astrophytum aureum (Backeb.) Halda & Malina = Frailea pygmaea var. aurea
            Astrophytum  bruchii (Speg.) Halda & Malina = Gymnocalycium bruchii
X          Astrophytum  buenekeri (W.R.Abraham) Halda & Malina = Frailea buenekeri
X          Astrophytum caespitosum (Speg.) Halda & Malina = Parodia caespitosa
            Astrophytum capricorne F.A.C.Weber in Bois
            Astrophytum capricorne var. aureum Megata
X          Astrophytum capricorne var. crassispinum nudum (H.Moeller) Y.Itô = Astrophytum capricorne var. crassispinum
            Astrophytum capricorne var. crassispinum (H.Moeller) Y.Okomura
            Astrophytum capricorne var. crassispinum cv. Hooks = Astrophytum capricorne var. crassispinum
X          Astrophytum capricorne var. crassispinum cv. Kigan = Astrophytum capricorne var. crassispinum
X          Astrophytum capricorne var. crassispinum cv. Taiho
            Astrophytum  capricorne var. luteum F.B.Noyes = Astrophytum capricorne var. aureum
X          Astrophytum capricorne var. mayor Frič = Astrophytum capricorne
            Astrophytum capricorne var. minor (C.Runge & Quehl) Y.Okomura = Astrophytum capricorne var. minus
            Astrophytum  capricorne var. minus Frič = Astrophytum capricorne var. minus
            Astrophytum capricorne var. minus C.Runge & Quehl
            Astrophytum  capricorne var. niveum (K.Kayser) Backeb. = Astrophytum capricorne var. niveum
            Astrophytum capricorne var. niveum Y.Okomura
X          Astrophytum capricorne var. orientale Frič = Astrophytum capricorne
            Astrophytum capricorne subs. senile (Frič) Doweld = Astrophytum capricorne
            Astrophytum capricorne subs. senile cv. Krausii
            Astrophytum capricorne subs. senile cv. Rosa
X          Astrophytum capricorne f. variegatum = Astrophytum capricorne
X          Astrophytum capricorne cv. Backebergi
            Astrophytum capricorne cv. Crassispinoides
X          Astrophytum capricorne cv. Hakuzuihogyoku = Astrophytum capricorne var. niveum
X          Astrophytum  capricorne cv. Kigan = Astrophytum capricorne var. crassispinum cv. Kigan
X          Astrophytum  capricorne cv. Kigan Taiho Gyoku = Astrophytum capricorne var. crassispinum cv. Taiho
X          Astrophytum capricorne cv. Kiho-gyoku
            Astrophytum  capricorne cv. Krausii = Astrophytum capricorne subs. senile cv. Krausii
X          Astrophytum capricorne cv. Snowfrec
            Astrophytum  capricornis f. minor (C.Runge & Quehl) Schelle = Astrophytum capricorne var. minus
            Astrophytum caput-medusae (Velazco & Nevárez) D.R.Hunt
            Astrophytum caput-medusae f. nudum hort. = Astrophytum caput-medusae
X          Astrophytum carminifilamentosum (Kilian) Halda & Malina = Frailea carminifilamentosa
            Astrophytum  castaneum (Backeb.) Halda & Malina = Frailea castanea
            Astrophytum  cataphractum (Dams) Halda & Malina = Frailea cataphracta
            Astrophytum  chiquitanum (Cárdenas) Halda & Malina = Frailea chiquitana
X          Astrophytum  chrysacanthum (Hrabě) Halda & Malina = Frailea pumila subs. chrysacantha
            Astrophytum coahuilense (H.Moeller) K.Kayser
X          Astrophytum coahuilense f. cristatum hort. = Astrophytum coahuilense
            Astrophytum  coahuilense f. monstruosa hort. = Astrophytum coahuilense cv. Hakuran
            Astrophytum coahuilense f. tricostatum hort. = Astrophytum coahuilense
            Astrophytum coahuilense cv. Hakuran
            Astrophytum coahuilense cv. Hakuran quadricostatum
X          Astrophytum coahuilense cv. Hakuun
            Astrophytum coahuilense cv. Little Flowers
            Astrophytum  coahuilense cv. Sankaku Hakuranpo-gyoku = Astrophytum coahuilense f. tricostatum
            Astrophytum  columnare (K.Schum.) Sadovsky & Schütz in Sadovsky & Schütz = Astrophytum myriostigma var. columnare
            Astrophytum  crassispinum H.Moeller, W.Haage & Sadovsky = Astrophytum capricorne var. crassispinum
X          Astrophytum curvispinum (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea curvispina
            Astrophytum cv. Fukuryu
            Astrophytum cv. Fukuryu Dinosaur
            Astrophytum cv. Haku Jo
            Astrophytum dadakii (Frič eX A.Berger) Halda & Malina = Frailea pygmaea var. dadakii
X          Astrophytum deminutum (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea pumila subs. deminuta
X          Astrophytum depressum Lawr. in Loudon
X          Astrophytum friedrichii (Buining & Moser) Halda & Malina = Frailea friedrichii
X          Astrophytum fulvisetum (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea pygmaea subs. fulviseta
            Astrophytum glabrescens F.A.C.Weber = Astrophytum ornatum var. glabrescens
X          Astrophytum gracillimum (Lem.) Halda & Malina = Frailea gracillima
            Astrophytum grahlianum var. ( F.Haage eX K.Schum.) Halda & Malina = Frailea grahliana
X          Astrophytum horstii (F.Ritter) Halda & Malina = Frailea horstii
            Astrophytum hybrid A.sp-LEU (Astrophytum sp. X Leuctembergia principis) = Astrobergia cv. Astrophytum sp. X Leuctenbergia principis
            Astrophytum hybrid CRAS-LEU. (A. crassispinoides and Leuchtenbergia principis) = Astrobergia cv. Astrophytum crassispinoides X Leuchtenbergia principis
            Astrophytum hybrid AS-CAP (A. asterias X A. capricorne)
            Astrophytum hybrid AS-CAP nudum ( A. asterias f. nudum X A. capricorne f. nudum)
            Astrophytum hybrid AS-CO (A. asterias X A. coahuilense)
            Astrophytum hybrid AS-ONZ (A. asterias X A. myriostigma cv. Onzuka)
            Astrophytum hybrid AS-SEN(AU) (A. asterias X A. senilis aureum)
            Astrophytum hybrid CAP-AS (A.capricorne X A.asterias)
            Astrophytum hybrid CAP-AS nudum (A. capricorne f. nudum X A. asterias f. nudum)
            Astrophytum hybrid CAP-MY (A. capricorne X A. myriostigma)
            Astrophytum hybrid CAP-SK (A. capricorne X A. asterias cv. Superkabuto)
            Astrophytum hybrid CO-AS (A. coahuilense X A. asterias)
            Astrophytum hybrid MY-OR (A. myriostigma X A. ornatum)
            Astrophytum hybrid ONZ-AS (A. myriostigma cv. Onzuka X A. asterias)
            Astrophytum hybrid ONZ-OR (A. myriostigma cv. Onzuka X A. ornatum)
            Astrophytum hybrid ONZ-OR (A. myriostigma cv. Onzuka X A. ornatum) cv. White Zebra
            Astrophytum hybrid ONZ-SK variegated & albinos (A. myriostigma cv. Onzuka X A. asterias cv. Superkabuto)
            Astrophytum hybrid OR-MY (A. ornatum X A. myriostigma)
            Astrophytum hybrid OR-ONZ (A. ornatum X A. myriostigma cv. onzuka)
            Astrophytum hybrid SEN(AU)-AS (A. senilis aureum X A.asterias)
            Astrophytum hybrid SEN-AS rosa (A.senilis X A.asterias nudum)
            Astrophytum hybrid SEN-SK (A. senilis X A. asterias cv. Superkabuto)
            Astrophytum hybrid SK Multi-hybrid (A. asterias cv. Superkabuto multiple interbreedings)
            Astrophytum hybrid SK Multi-hybrid variegated & albinos (A. asterias cv. Superkabuto multiple interbreedings)
            Astrophytum hybrid SK-CAP (A. astereias cv. Superkabuto X A. capricorne)
            Astrophytum hybrid SK-CO (A. asterias cv. Superkabuto X A. coahuilense)
            Astrophytum hybrid SK-ONZ (A. asterias cv. Superkabuto X A. myriostigma cv. Onzuka)
            Astrophytum hybrid cv. Curlispine
X          Astrophytum ignacionense (Buining & Moser) Halda & Malina = Frailea ignacionensis
X          Astrophytum knippelianum (Quehl) Halda & Malina = Frailea knippeliana
X          Astrophytum lepidum (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea lepida
X          Astrophytum litvinovii Korovin
            Astrophytum  mammiferum (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea mammifera
X          Astrophytum matoanum (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea matoana
X          Astrophytum  melitae (Buining & Bredero) Halda & Malina = Frailea cataphracta subs. melitae
X          Astrophytum mirum Halda & Panar.
            Astrophytum myriostigma Lem.
            Astrophytum myriostigma f. aurata hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. bicostatum hort. = Astrophytum myriostigma
X          Astrophytum myriostigma var. caespitosum Y.Itô = Astrophytum myriostigma
X          Astrophytum myriostigma var. cereiforme Frič = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum  myriostigma subs. coahuilense Kanfer = Astrophytum coahuilense
            Astrophytum  myriostigma var. coahuilense (Kanfer) Borg = Astrophytum coahuilense
            Astrophytum  myriostigma var. coahuilense-pubesente Y.Itô = Astrophytum coahuilense
X          Astrophytum myriostigma var. columare-octogonum Y.Itô = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. columnare Frič = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum  myriostigma var. columnare (Schum.) Tsuda = Astrophytum myriostigma var. columnare
            Astrophytum myriostigma var. columnare f. minima = Astrophytum myriostigma cv. Huboki
            Astrophytum myriostigma f. cristatum hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma subs. glabrum Backeb. = Astrophytum myriostigma var. nudum
X          Astrophytum myriostigma var. grandiflorum Frič = Astrophytum myriostigma
X          Astrophytum myriostigma var. minimiflorum Frič = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma f. multicostatum hort. = Astrophytum myriostigma
X          Astrophytum myriostigma var. nudicarpa Frič = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. nudum (Rud.Mey.) Megata = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. nudum f. colorata hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. nudum f. cristatum hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. nudum f. picta hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. nudum f. variegatum hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. nudum cv. Maiden's Blush
            Astrophytum  myriostigma var. nudum cv. Rainbow = Astrophytum myriostigma var. nudum f. picta
X          Astrophytum myriostigma var. nudum-octogonum Y.Itô = Astrophytum  myriostigma
X          Astrophytum myriostigma var. nudum-pubesente Y.Itô = Astrophytum  myriostigma
            Astrophytum myriostigma f. picta hort. = Astrophytum  myriostigma
X          Astrophytum myriostigma subs. potosinum K.Kayser = Astrophytum myriostigma var. potosinum
X          Astrophytum myriostigma var. potosinum (K.Kayser) Borg = Astrophytum  myriostigma
X          Astrophytum myriostigma f. proliferum hort. = Astrophytum  myriostigma
            Astrophytum  myriostigma subs. quadricostatum (H.Moeller) Kanfer = Astrophytum myriostigma var. quadricostatum
            Astrophytum myriostigma var. quadricostatum (H.Moeller) Borg = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. quadricostatum f. nudum hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. quadricostatum-pubesente Y.Itô = Astrophytum myriostigma var. quadricostatum
            Astrophytum myriostigma f. rubra hort.
            Astrophytum myriostigma var. strongylogonum Backeb. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. strongylogonum f. nudum cv. Costa
            Astrophytum  myriostigma subsp. glabrum Backeb. = Astrophytum myriostigma var. nudum
            Astrophytum  myriostigma subvar. nudum (Rud.Mey.) Backeb. = Astrophytum myriostigma var. nudum
X          Astrophytum  myriostigma subs. tamaulipense Kanfer = Astrophytum myriostigma var. tamaulipense
X          Astrophytum myriostigma var. tamaulipense (Kanfer) W.T.Marshall = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. tricostatum hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. tricostatum f. nudum hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma var. tricostatum f. proliferum hort. = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum  myriostigma f. tricostatum H.Hirao = Astrophytum myriostigma var. tricostatum
            Astrophytum  myriostigma subs. tulense K.Kayser = Astrophytum myriostigma var. tulense
            Astrophytum myriostigma var. tulense (K.Kayser) Y.Itô = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma f. variegatum hort. = Astrophytum myriostigma
X          Astrophytum myriostigma var. verum W.T.Marshall = Astrophytum myriostigma
            Astrophytum myriostigma cv. Abekobe
X          Astrophytum myriostigma cv. Andromeda = Astrophytum myriostigma cv. Mottles
X          Astrophytum myriostigma cv. Ball
X          Astrophytum myriostigma cv. Blind = Astrophytum myriostigma cv. Onzuka Blind form
            Astrophytum myriostigma cv. Double Ribs Nudum
X          Astrophytum myriostigma cv. Fukuryu (type A)
            Astrophytum myriostigma cv. Fukuryu (type A) tricostatum
X          Astrophytum myriostigma cv. Fukuryu (type B)
            Astrophytum myriostigma cv. Fukuryu (type B) nudum
            Astrophytum myriostigma cv. Fukuryu (type B) nudum variegatum
X          Astrophytum myriostigma cv. Fukuryu (type B) tricostatum
            Astrophytum myriostigma cv. Fukuryu (type B) variegatum
            Astrophytum myriostigma cv. Hakuun
            Astrophytum myriostigma cv. Hakuun Ball Form
            Astrophytum myriostigma cv. Hakuun cristata
            Astrophytum myriostigma cv. Hakuun Fukuryu
            Astrophytum myriostigma cv. Hakuun nudum
            Astrophytum myriostigma cv. Hakuun nudum cristatum (Thin form)
            Astrophytum myriostigma cv. Hakuun nudum cristatum variegatum
            Astrophytum myriostigma cv. Hakuun tricostatum
X          Astrophytum myriostigma cv. Hakuyjo
X          Astrophytum myriostigma cv. Hanakago
            Astrophytum  myriostigma cv. Hekiho-gyoku = Astrophytum myriostigma var. quadricostatum f. nudum
X          Astrophytum myriostigma cv. Hekiran
            Astrophytum myriostigma cv. Huboki
            Astrophytum myriostigma cv. Hubuki
            Astrophytum myriostigma cv. Irregular Ribs
            Astrophytum myriostigma cv. Kikko
            Astrophytum myriostigma cv. Kikko f. rubra
            Astrophytum myriostigma cv. Kikko nudum
X          Astrophytum myriostigma cv. Kikko nudum f. variegata
            Astrophytum myriostigma cv. Kikko quadricostatum
            Astrophytum  myriostigma cv. Kikkohekiruriranpogyoku = Astrophytum myriostigma cv. Kikko nudum
            Astrophytum myriostigma cv. Koh-yo
            Astrophytum myriostigma cv. Koh-yo f. cristata
            Astrophytum myriostigma cv. Laimake
            Astrophytum myriostigma cv. Lotusland
X          Astrophytum myriostigma cv. Maculatum cristatum
X          Astrophytum myriostigma cv. Mottles
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka Blind form
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka columnare
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka cristata
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka cristata (monstruosa)
X          Astrophytum myriostigma cv. Onzuka Fukuryu
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka Fukuryu tricostatum
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka Hakuun
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka Kikko
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka Line Areoles
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka quadricostatum
            Astrophytum  myriostigma cv. Onzuka Ranpo-gyoku = Astrophytum myriostigma cv. Onzuka
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka tricostatum
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka tricostatum columnare
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka V-Type
            Astrophytum myriostigma cv. Onzuka White Form = Astrophytum myriostigma cv. Abekobe
X          Astrophytum myriostigma cv. Ooibo
            Astrophytum myriostigma cv. Ooibo nudum
X          Astrophytum myriostigma cv. Rensei
            Astrophytum  myriostigma cv. Sankaku Ranpo-gyoku = Astrophytum myriostigma var. tricostatum
X          Astrophytum myriostigma cv. Sazanami
X          Astrophytum myriostigma cv. Seiji
            Astrophytum myriostigma cv. Spiral Ribs
            Astrophytum myriostigma cv. Star & Stripes = Astrophytum myriostigma cv. Huboki
X          Astrophytum myriostigma cv. suminagasi
X          Astrophytum myriostigma cv. Tetsusabi
            Astrophytum  myriostigma cv. Tukae = Astrophytum myriostigma cv. Hakuun
            Astrophytum  niveum (K.Kayser) W.Haage & Sadovsky = Astrophytum capricorne var. niveum
            Astrophytum ornatum (DC.) F.A.C.Weber in Bois
            Astrophytum ornatum f. aurea hort. = Astrophytum  ornatum
            Astrophytum ornatum f. cristatum hort. = Astrophytum  ornatum
            Astrophytum ornatum f. dichotomicum hort. = Astrophytum  ornatum
            Astrophytum  ornatum var. glabrescens (F.A.C.Weber) Frič = Astrophytum ornatum var. glabrescens
            Astrophytum ornatum var. glabrescens (F.A.C.Weber) Y.Okomura = Astrophytum ornatum
            Astrophytum ornatum var. glabrescens f. variegata hort. = Astrophytum ornatum
            Astrophytum  ornatum f. glabrescens (F.A.C.Weber) Krainz in Krainz = Astrophytum ornatum var. glabrescens
            Astrophytum ornatum Metztitlan, Hidalgo, MeXico. = Astrophytum  ornatum
            Astrophytum ornatum var. mirbelii (Lem.) Frič = Astrophytum ornatum
            Astrophytum  ornatum f. mirbelii (Lem.) Krainz in Krainz = Astrophytum ornatum var. mirbelii
X          Astrophytum ornatum var. niveum Schütz & Z.Fleisch. = Astrophytum ornatum
            Astrophytum  ornatum f. nuda variegata hort. = Astrophytum ornatum var. glabrescens f. variegata
            Astrophytum  ornatum f. nuda hort. = Astrophytum ornatum var. glabrescens
            Astrophytum ornatum var. pubescente Y.Itô = Astrophytum ornatum
            Astrophytum  ornatum subvar. glabrescens (F.A.C.Weber) Backeb. = Astrophytum ornatum var. glabrescens
            Astrophytum  ornatum var. virens Schütz & Z.Fleisch. = Astrophytum ornatum var. glabrescens
            Astrophytum ornatum cv. Fukuryu Hania
            Astrophytum ornatum cv. Hania
            Astrop hytum ornatum cv. Spiral
X          Astrophytum  perbellum (Prestlé) Halda & Malina = Frailea perbella
X          Astrophytum  perumbilicatum (F.Ritter) Halda & Malina = Frailea perumbilicata
X          Astrophytum  phaeodiscum (Speg.) Halda & Malina = Frailea phaeodisca
            Astrophytum  prismaticum Lem. = Astrophytum myriostigma
X          Astrophytum  pseudogracillimum (F.Ritter) Halda & Malina = Frailea gracillima
X          Astrophytum  pseudopulcherrimum (Y.Itô) Halda & Malina = Frailea pseudopulcherrima
X          Astrophytum  pulcherrimum (Arechav.) Halda & Malina = Frailea pygmaea var. pulcherrima
X          Astrophytum  pullispinum (Backeb.) Halda & Malina = Frailea pullispina
X          Astrophytum  pumilum (Lem.) Halda & Malina = Frailea pumila
X          Astrophytum  pygmaeum (Speg.) Halda & Malina = Frailea pygmaea
            Astrophytum  quadratum Cobbold in Walton = Astrophytum myriostigma var. quadricostatum
            Astrophytum  schilinzkyanum (F.Haage eX K.Schum.) Halda & Malina = Frailea schilinzkyana
            Astrophytum  senile Frič = Astrophytum capricorne subs. senile
            Astrophytum senile cv. Rosa = Astrophytum capricorne subs. senile cv. Rosa
            Astrophytum  tulense (K.Kayser) Sadovsky & Schütz in Sadovsky & Schütz = Astrophytum myriostigma var. tulense
X          Astrophytum  uhligianum (Backeb.) Halda & Malina = Frailea uhligiana
 
Kaktusy
Milan Pospíšil
1. Máje 168
Dlouhá Loučka
78386
posp.mln@gmail.com

počítadlo.abz.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one